Ραγάδες

Οι κινήσεις και οι στοχευμένες φροντίδες των Εργαστηρίων ELANCYL συμβάλλουν στην πρόληψη της εμφάνισης αυτών των μικρo-ουλών και στη μείωση εκείνων που ήδη έχουν κάνει την εμφάνισή τους.
Δεν μπορούμε να βρούμε προϊόντα που να ταιριάζουν στην επιλογή.