Ασφάλεια

Στην Amazon Web Services η ασφάλεια του Cloud είναι μια από τις σημαντικότερες υποθέσεις. Ως πελάτης της AWS λαμβάνουμε τα πλεονεκτήματα ενός data center και network architecture φτιαγμένα για τις απαιτήσεις των περισσοτέρων security-sensitive οργανισμών.

Το πλεονέκτημα του AWS cloud είναι ότι μας επιτρέπει να κάνουμε scale-up και scale-side διατηρώντας ένα ασφαλές περιβάλλον.

Ασφάλεια Δεδομένων

Μέσα από την AWS λαμβάνουμε δυνατές διαφυλάξεις για τα προσωπικά δεδομένα. Όλα τα δεδομένα φυλάσσονται σε υψηλής ασφάλειας AWS data centers. Είμαστε ασφαλείς!

Compliance

H AWS ήδη διαχειρίζεται πολλαπλά προγράμματα compliancy για τα συστήματά της καθημερινά. Αυτό σημαίνει ότι και εμείς τα παρέχουμε σε εσάς!

Μειωμένο Κόστος

Με την υποδομή ασφαλείας της AWS λαμβάνουμε όλα τα προτερήματα ασφαλείας χωρίς να χρειάζεται να μεταφέρουμε το κόστος σε εσάς!

Scalability

Όσο εμείς θα μεγαλώνουμε μαζί σας θα έχουμε την AWS να συνεχίζει να προσφέρει τις σχετικές υπηρεσίες ασφαλείας για εμάς και κατ’ επέκταση και εσάς χωρίς επιπρόσθετες ενέργειες από εμάς ή εσάς!

Πλατφόρμα Ασφαλείας

Infrastructure Security

Στην δικτυακή μας υποδομή έχουμε πολλαπλές δυνατότητες και υπηρεσίες ασφαλείας ως προς την πρόσβαση σε αυτή. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε AWS WAF για την δημιουργία private networks και διαχειριζόμαστε πρόσβαση σε αυτά.

Όλη η επικοινωνία γίνεται μέσα από TLS encryption σε όλα τα επίπεδα και υπηρεσίες αποτρέποντας το ears-dropping. Επιπρόσθετα διασυνδέσεις με τα κεντρικά μας συστήματα και αποθήκη γίνεται μέσα από εξειδικευμένους κανόνες πρόσβασης όπου μόνον αυτά έχουν την σχετική άδεια.

Για προστασία firewall χρησιμοποιούμε της Amazon Web Application Firewalls (WAF) επιπρόσθετα σε αυτά που προσφέρει και το ίδιο το λογισμικό στους διακομιστές μας σε επίπεδο port blocking & access control. Επιπλέον το κατάστημα διαθέτει SSL πρωτόκολλο με κλειδί μεγέθους 256

Επιπρόσθετα έχουμε και ασφάλεια για Network Address Spoofing & Packet Sniffing. Για περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλεια του Virtual Private Cloud μας, δείτε και εδώ: https://aws.amazon.com/answers/networking/vpc-security-capabilities/