ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ
Author

Giorgos Iliopoulos

Browsing
Ο Γιώργος Ηλιόπουλος είναι περιβαλλοντολόγος MSc και πρόεδρος της Ένωσης Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας. Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Cornell στις Ηνωμένες Πολιτείες (υποτροφία Fulbright/Humphrey Fellowship) και έχει εργαστεί στην Ολλανδία για το Διεθνή Οργανισμό Global Reporting Initiative, σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και για την Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank) σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων. Είναι ιδρυτής της AIPHORIA Consulting που υποστηρίζει ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς στο σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών για την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανάπτυξη Εκθέσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Αειφορίας.